انجام کالیبراسیون مخازن ذخیره مواد و تهیه جداول طبق روش‏های استاندارد IP وAPI با تاييد شرکت نفت ايران

·         کالیبراسیون مخازن در حال حاضر با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ویژه کالیبراسیون مخازن Tank Gauging Softwareو  براساس (راهنمائیهای استاندارد

MPMS- Chapter 2-Sec 2A ,2B , 2C & 2D (API و به روش های:

·( Optical Reference Line Method (O.R.L.M ،  و یا ( Optical Triangulation Method (O.T.M و یا(Electro-Optical Distance Ranging ( E.O.D.R  که در آنها از تجهیزات دقیق اپتیکی و لیزری استفاده میگردد قابل انجام میباشد. کلیه تجهیزات و دستگاههای مورد لزوم ذکر شده به همراه نرم افزارهای مربوطه در این شرکت موجود می باشد.

عضو کمیته تدوین استاندارد ملی مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISIRI/ISO TC67

شرکت پیشگامان ایده های نوین مفتخر است که تجارب خود را در زمینه کالیبراسیون

مخازن به اختصار اعلام دارد :

·  کالیبراسیون مخازن نفتی و غیر نفتی نفت و پالایش شازند اراک، نیروگاه برق تبریز،

پایانه های نفتی بندر نکا، قرارگاه خاتم الانبیا، پایانه های نفتی (خارک)، سیمان ساوه و …

·بازرسی جرثقیل در تأسیسات دریائی (سکوی ابوذر)، نفت فلات قاره (سکوهای سروش،

نوروز و FSU)، پایانه های نفتی (خارک)

·انجام تستهای NDT  نیروگاه رامین

· کاليبراسيون 5 دستگاه مخزن با ظرفیت های 1,000,000  بشکه ای ، 500,000 بشکه ای

و   272,000 بشکه ای در جزیره خارگ ،شرکت پایانه های صادرات موادنفتی وزارت نفت ،

کارفرما قرارگاه سارندگی خاتم الانبياء(ص).

·کاليبراسیون 7 دستگاه مخزن با ظرفیت های  500,000 بشکه ای و   272,000 بشکه ای

در جزیره خارگ ،شرکت پایانه های صادرات موادنفتی وزارت نفت ، کارفرما شرکت ژالکه.

· کالیبراسیون 16 دستگاه مخزن با ظرفیت های 1,000,000  بشکه ای ، 500,000 بشکه ای

و 144,000 بشکه ای در جزیره خارگ ،شرکت پایانه های صادرات موادنفتی وزارت نفت.

· کالیبراسیون 4 دستگاه مخزن ذخیره بنزین با ظرفیت های250.000 بشکه ای و

35,0001 بشکه ای واقع در جزیره لاوان کارفرما پالایشگاه نفت لاوان.

·کالیبراسیون سه دستگاه مخزن ذخیره روغن واقع در بندرعباس ، کارفرما شرکت

مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس.

· کالیبراسیون 3 دستگاه مخزن 500,000 بشکه ای ذخیره Condensate واقع در فاز 2&3

عسلویه   کارفرما شرکت هیوندای کره و توتال فرانسه.

·کالیبراسیون 4 دستگاه مخزن 500,000 بشکه ای ذخیره Condensate  واقع در فاز 5&4

عسلویه کارفرما شرکت هیوندای کره و شرکت آجیپ ایتالیا.

· کالیبراسیون 4 دستگاه مخازن دو جداره ذخیره گاز مایع بوتان(Butane) و پروپان(Propane) با ظرفیت اسمی هرکدام 250,000 بشکه واقع در فاز 5&4 عسلویه کارفرما

شرکت  S.K. TECC ، هیوندای کره و شرکت آجیپ ایتالیا.

·کالیبراسیون 3 دستگاه مخزن ذخیره 500,000 بشکه ای واقع در جزیره سیری  کارفرما

شرکت مهندسی توسعه نفت.

· کالیبراسیون 3 دستگاه مخزن با ظرفیت های 1,000,000 بشکه ای و 35,000 بشکه ای

واقع در جزیره لاوان و خارگ کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران .

· کالیبراسیون 2 دستگاه مخزن ذخیره با ظرفیت هرکدام 250,000  بشکه  واقع در اهواز

، کارفرما شرکت بین المللی نفت و گاز سابن.

· کالیبراسیون تعداد متعددی از مخازن با ظرفیت های گوناگون برای کارفرمایانی چون :

کشتیرانی بنیاد، فراشیمی روز، هرمز انرژی، شرکت کشتیرانی محور طلایی، کربن تک و …