سامانه استعلام گواهینامه

جهت جستجو عنوان یا شماره گواهی را وارد نمایید ادامه مطلب

تحقیقات مشتری وبازار

واحد تحقیقات مشتری و بازار شرکت بازرسی به منظور پاسخگویی به نیاز تحقیقات بازاریابی Viagra for kids

مدیریت ارتباط با مشتری

به منظور ارائه بهترین خدمات و پاسخگویی به مشتریان ادامه مطلب

ثبت نام دوره های آموزشی

در کارگروه انتخاب شده، کلاسی وجود ندارد. ادامه مطلب

خدمات تحقیقات مشتری و بازار

واحد تحقیقات مشتری و بازار شرکت پیشگامان ایده های نوین به منظور پاسخگویی به نیاز تحقیقات بازاریابی در صنایع مختلف، انواع پژوهش و تحقیقات مشتری و بازار را بصورت کمی و کیفی ارائه نموده؛ همچنین بازاریابی محصولات و خدمات گوناگون را به صاحبان صنایع مختلف ارائه می نماید.

ادامه مطلب