شرکت پیشگامان ایده های نوین مفتخر است که تجارب خود را در زمینه بازرسی کارگاهها  به اختصار اعلام دارد :

 

·           بازرسی و تائید کارگاه های خدمات خودروهای گاز سوز CNG ،بیش از 100 کارگاه CNG , LPG و صدور گواهینامه‌های مربوطه بر اساس استاندارد ملی شماره 5601

·           بازرسی کارگاه های تبدیل خودرو ها به سیستم گازسوز و صدور گواهینامه تایید کارگاه بر‌ اساس  استاندارد ISO  و   رویه‌های مدون سازمان های ذیربط

·           ارائه خدمات مشاوره و آموزشی منطبق بر صنعت CNG

·           عضو كميته تجدید نظر استاندارد الزامات تاييد كارگاه‌هاي خدمات خودروهاي گازسوز CNG براساس استاندارد 5601