توپک رانی

توپک رانی هوشمند در خطوط لوله های نفتی و گاز (Pipeline Pigging) پیگ هاي هوشمند MFL باسابقه ترين و رايجترين روش ارزيابي خط لوله جهت تشخيص نواحي خوردگي فلز در خطوط لوله نفت و گاز مي‌باشد. اين روش قادر است خوردگي فلز و بسياري از خرابي‌هاي خط لوله را با اطمينان بالايي آشكار سازد.
ارزيابي خط لوله به روش MFL معمولاً به منظور آشكار‌سازي ، تعيين محل و تعيين مشخصات كاهش ضخامت (Metal Loss) و سایر خرابی ها (Anomaly) در خطوط انتقال نفت و گاز صورت مي‌گيرد. خرابي‌هاي خط لوله بسيار متنوع‌اند و همة انواع خرابي‌هاي خط لوله توسط High Resolution MFL قابل شناسايي نيستند. ولي اين پیگ قادر است بسياري از خرابي‌هاي مهم و متداول خط لوله را با درصد اطمينان بالايي تشخيص دهد.

تایید اطلاعات داخل پیگ، به وسیلهٔ حسگرهایی که بر روی سطح خارجی لوله نصب می‌شوند و عبور پیگ را از طریق روش‌های صوتی یا میدان مغناطیسی، تشخیص می‌دهند، انجام می‌شود. همچنین امکان استفاده از سامانهٔ موقعیت‌یاب جهانی (GPS)، در این حسگرها وجود دارد.تصاویر ذیل مربوط به توپک رانی هوشمند در خطوط لوله پایانه های نفتی (دو خط لوله 30 اینچ و 46 اینچ زیردریائی صادرات نفت از گناوه تا خارک) می باشد.