شرکت پیشگامان ایده های نوین دوره های آموزشی خود را منطبق با استانداردهای بین المللی به صورت حرفه ای در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می کند.

تمامی دوره های آموزشی کاملاً فراگیر و کاربردی بوده و توسط اساتید برجسته، متخصص و بین المللی در سالن آموزش و یا کارگاه های آموزشی PIN Co. و یا حسب درخواست کارفرما در محل کارفرما برگزار می شوند.

 

بیشترین دوره های ارائه شده عبارتند از:

مدیریت کیفیت

مدیریت زیست محیطی

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

بهبود در مدیریت مسئولیت پذیری

مدیریت کیفیت تلفیقی شامل تلفیقی از مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

ایمنی مواد غذائی

تحقیق و توسعه و نوآوری های تکنولوژیکی

مدیریت امنیت اطلاعات

مدیریت استراتژیک

کنترل پروژه و استفاده از نرم افزار MSP

طرح ریزی پیشاپیش محصول APQP

آموزش های تخصصی تجهیزات CNG

آشنائی عمومی با جایگاههای CNG