معرفی خدمات بازرسی

شرکت پیشگامان ایده های نوین با توجه به سابقه فعالیت بازرسی فنی کارشناسان و مدیران شرکت، توسعه فعالیت های بازرسی فنی کالاها و محصولات صنعتی را در دستور کار خود قرار داد و بازرسی در صنایع نفت و گاز و همچنین قطعات خودرو به یکی از فعالیت های اصلی شرکت تبدیل گردید.

شرکت پیشگامان ایده های نوین یکی از شرکت های تائید شده و مورد قبول شرکت ملی نفت ایران در زمینه بازرسی، اندازه گیری نفت کش ها و خطوط لوله مشتقات نفتی، کالیبراسیون مخازن ذخیره و نیز سیستم های اندازه گیری دینامیکی و استاتیکی می باشد.

این شرکت آمادگی دارد علاوه بر به کارگيری کارشناسان ارشد زبده و با تجربه، با عقد قرارداد همکاری با تشکل های علمی، تحقيقاتی و آزمايشگاهی و کارشناسان مستقل و دارای صلاحيت، در زمينه های بازرسی مورد نياز، در بخش های ذیل ارائه خدمات نمايد.