کارگاه

شرکت پیشگامان ایده های نوین مفتخر است که تجارب خود را در زمینه بازرسی کارگاهها به اختصار اعلام دارد :

 

  • بازرسی و تائید کارگاه های خدمات خودروهای گاز سوز CNG ،بیش از 100 کارگاه CNG , LPG و صدور گواهینامه‌های مربوطه بر اساس استاندارد ملی شماره 5601

 

  •  بازرسی کارگاه های تبدیل خودرو ها به سیستم گازسوز و صدور گواهینامه تایید کارگاه بر‌ اساس استاندارد ISO و رویه‌های مدون سازمان های ذیربط

 

  •  ارائه خدمات مشاوره و آموزشی منطبق بر صنعت CNG

 

  •  عضو كميته تجدید نظر استاندارد الزامات تاييد كارگاه‌هاي خدمات خودروهاي گازسوز CNG براساس استاندارد 5601
    .