خودرو

 •  بازرسی خط تبدیل انبوه و صدور گواهینامه تولید مجموعه قطعات CNG بر اساس استاندارد ملی 7598

 

 •  بازرسی تائید نوع خودروهای گازسوز با سوخت CNG بر اساس استاندارد ملی 7598

 

 •  بازرسی خودرو های تبدیل شده به سیستم گاز سوز به منظور صدور گواهینامه T.A بر اساس استانداردهایISO و ECE

 

 •  عضو كميته تجدید نظر استاندارد ملی 9426 مربوط به بازرسی مخازن CNG – بازرسي نصب و بازسنجي كيفيت مخازن فشار بالاي نصب‌شده بر روي خودرو به منظور ذخيره گاز طبيعي به عنوان سوخت.

 

 •  عضو كميته تجدید نظر استاندارد ملی 7598 مربوط به خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG) ويژگي‌ها و روش آزمون مجموعه قطعات گازسوز CNG و الزامات نصب آنها بر روي خودرو .

 

 •  عضو كميته تجدید نظر استاندارد ملی تعمیر و نگهداری کامیون‌های سنگین و نیمه سنگین با سوخت CNG.

 

 •  عضو كميته تجدید نظر استاندارد ملی خودرو- لوله ها پرکن و دهانه‌های مخزن سوخت – سیستم بازیافت بخار.

 

شرکت پیشگامان ایده های نوین مفتخر است که تجارب خود را در زمینه بازرسی خودرو به اختصار اعلام دارد :

 • صدور بیش از 50 گواهینامه تائید نوع (TYPE APPROVAL)

 

 •  بازرسی ادواری مخازن CNG اتوبوس های شهری اتوبوسرانی تهران بزرگ (بیش از 10000 مخزن) بر اساس استاندارد ملی شماره 9426 (بازرس منتخب وزارت کشور)

 

 •  بازرسی ادواری مخازن LPG و قطعات بیش از 3000 تاکسی گازسوز با سوخت گاز مایع LPG در سطح کشور بر اساس استاندارد ملی شماره 5600 در سال 1385 و 1386(در شهرهای تبریز-ارومیه-مشهد-اصفهان-شیراز-یزد)

 

 •  بازرسی ادواری مخازن LPG و قطعات بیش از 800 دستگاه تاکسی گازسوز با سوخت گاز مایع LPG در شهرهای ارومیه و تبریز بر اساس استاندارد ملی شماره 5600 در سال 1390

 

 •  بازرسی ادواری مخازن LPG و قطعات بیش از 200 دستگاه تاکسی گازسوز با سوخت گاز مایع LPG در شهر شاهرود بر اساس استاندارد ملی شماره 5600 در سال 1390

 

 • بازرسی ادواری مخازن LPG و قطعات بیش از 1000 دستگاه تاکسی گازسوز با سوخت گاز مایع LPG در شهر اهواز بر اساس استاندارد ملی شماره 5600 در سال 1390

 

 •  بازرسی و بازسنجی مخازن گاز CNG دو دستگاه اتوبوس اسقاط شده سامانه فنی 2 تهران بزرگ.

 

 • بازرسی و بازدید و صدور گواهی برای 220 مخزن CNG موجود در انبار شرکت واحد تهران بزگ به جهت استفاده مجدد بر روی اتوبوس های شهری.

 

 •  بازرسی تعداد 6980 مخزن CNG به جهت صدور گواهی برای ادامه مراحل تولید باقی مانده شرکت امیگا.

 

 •  بازرسی 500 مخزن LPG تاکسی های استان هرمزگان.

 

 • بازرسی تائید نوع 3 دستگاه از خودروهای شوکا وانت برای شرکت زامیاد.

 

 • بازرسی اتوبوس KING LONG شرکت واحد تهران سامانه تندرو 2 تهران به جهت آزمایش فنی و صدور گزارش فنی برای شرکت سازنده اتوبوس.

 

 • صدور بیش از 50 گواهینامه تائید نوع خودروهای تبدیل نمونه دوگانه سوز برای شرکتهای الکتروفن و شهاب گاز سوز و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور (TYPE APPROVAL)

 

 • بازرسی و تائید کارگاه های خدمات خودروهای گاز سوز CNG ،بیش از 100 کارگاه CNG , LPG و صدور گواهینامه‌های مربوطه بر اساس استاندارد ملی شماره 5601

 

 • بازرسی قطعات کیت CNG جهت صدور گواهینامه T/A برای شرکت قاره سبز بر اساس استاندارد ملی شماره 7598

 

 •  بازرسی قطعات کیت CNG جهت صدور گواهینامه T/A برای شرکت البرز یدک بر اساس استاندارد ملی شماره 7598

 

 • بازرسی قطعات کیت CNG جهت صدور گواهینامه T/A برای شرکت سالور ارمغان گاز بر اساس استاندارد ملی شماره 7598 و 15500

 

 •  بازرسی قطعات کیت CNG جهت صدور گواهینامه T/A برای شرکت شهاب گاز سوز بر اساس استاندارد ملی شماره 7598

 

 •  بازرسی خودروهای تبدیل نمونه CNG جهت صدور گواهینامه T/A برای شرکت سالور ارمغان گاز بر اساس استاندارد ملی شماره 7598

 

 •  بازرسی ادواری خودروهای عمومی گازسوز در استان های خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، سمنان، کرج در سال 1394

 

 •  بازرسی و اصلاح مخازن CNG اتوبوس های شهری در شرکت گواه (خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو دیزل)