این شرکت آمادگی دارد علاوه بر به کارگيری کارشناسان ارشد زبده و با تجربه، با عقد قرارداد همکاری با تشکلهای  علمی، تحقيقاتی و آزمايشگاهی و کارشناسان مستقل و دارای صلاحيت، در زمينه های بازرسی مورد نياز، در بخشهای ذیل ارائه خدمات نمايد.

 • توپک رانی هوشمند در خطوط لوله های نفتی و گاز
 • بازرسي و نظارت حين ساخت، محصولات و تجهيزات، دستگاه‏ها و ماشين آلات با اجراي كنترل‏هاي كيفي و كمي، بسته‏بندي و علامت‏گذاري براساس مشخصات فني و استانداردهاي معتبر
 • بازرسی پروژه های خودروسازی و قطعه سازی
 • تهیه و تنظیم Action Plan به منظور بازبینی وضعیت محصول در حین فرایند تولید
 • انجام کالیبراسیون مخازن ذخیره مواد و تهیه جداول طبق روش‏های استاندارد IP وAPI با تاييد شرکت نفت ايران
 • بازرسی ونظارت بر انجام تستهای مربوط به قطعات طراحی شده برای سیستم گاز سوز خودرو و صدور گواهینامه صحت طراحی وساخت براساس استانداردهای ISO و ECE
 • بازرسی خودرو های تبدیل شده به سیستم گاز سوز به منظور صدور گواهینامه A بر اساس استانداردهایISO و ECE
 • بازرسی کارگاههای تبدیل خودرو ها به سیستم گازسوز و صدور گواهینامه تایید کارگاه بر‌ اساس استاندارد ISO و رویه‌های مدون سازمانهای ذیربط

 • بازرسی و نظارت بر طراحی، ساخت و نصب و نظارت بر عملیات ساختمانی و برقی ایستگاههای گاز طبیعی CNG بر اساس استانداردهای مرتبط
 • بازرسی و نظارت بر انجام تستهای مخازنCNG بر اساس استانداردهای ISO و ملی
 • بازرسی خط تبدیل انبوه و صدور گواهینامه تولیدمجموعه قطعات CNG
 • ارائه خدمات مشاوره و آموزشی منطبق بر صنعت CNG