کالا

بازرسي و نظارت حين ساخت ، محصولات و تجهيزات، دستگاه‏ها و ماشين آلات با اجراي كنترل‏هاي كيفي و كمي، بسته‏ بندي و علامت‏گذاري براساس مشخصات فني و استانداردهاي معتبر