کالیبراسیون مخازن

انجام کالیبراسیون مخازن ذخیره مواد و تهیه جداول طبق روش‏های استاندارد IP وAPI با تاييد شرکت نفت ايران

 • · کالیبراسیون مخازن در حال حاضر با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ویژه کالیبراسیون مخازن Tank Gauging Softwareو براساس (راهنمائیهای استاندارد MPMS- Chapter 2-Sec 2A ,2B , 2C & 2D (API و به روش های:

 

 • ( Optical Reference Line Method (O.R.L.M ، و یا ( Optical Triangulation Method (O.T.M و یا(Electro-Optical Distance Ranging ( E.O.D.R که در آنها از تجهیزات دقیق اپتیکی و لیزری استفاده میگردد قابل انجام میباشد. کلیه تجهیزات و دستگاههای مورد لزوم ذکر شده به همراه نرم افزارهای مربوطه در این شرکت موجود می باشد.

 

 • عضو کمیته تدوین استاندارد ملی مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISIRI/ISO TC67

شرکت پیشگامان ایده های نوین مفتخر است که تجارب خود را در زمینه کالیبراسیون مخازن به اختصار اعلام دارد :

 • کالیبراسیون مخازن نفتی و غیر نفتی نفت و پالایش شازند اراک، نیروگاه برق تبریز، پایانه های نفتی بندر نکا، قرارگاه خاتم الانبیا، پایانه های نفتی (خارک)، سیمان ساوه و …

 

 • بازرسی جرثقیل در تأسیسات دریائی (سکوی ابوذر)، نفت فلات قاره (سکوهای سروش، نوروز و FSU)، پایانه های نفتی (خارک)

 

 • انجام تستهای NDT نیروگاه رامین

 

 •  کاليبراسيون 5 دستگاه مخزن با ظرفیت های 1,000,000 بشکه ای ، 500,000 بشکه ای و 272,000 بشکه ای در جزیره خارگ ،شرکت پایانه های صادرات موادنفتی وزارت نفت ، کارفرما قرارگاه سارندگی خاتم الانبياء(ص).

 

 • کاليبراسیون 7 دستگاه مخزن با ظرفیت های 500,000 بشکه ای و 272,000 بشکه ای در جزیره خارگ ،شرکت پایانه های صادرات موادنفتی وزارت نفت ، کارفرما شرکت ژالکه.

 

 • کالیبراسیون 16 دستگاه مخزن با ظرفیت های 1,000,000 بشکه ای ، 500,000 بشکه ای و 144,000 بشکه ای در جزیره خارگ ،شرکت پایانه های صادرات موادنفتی وزارت نفت.

 

 • کالیبراسیون 4 دستگاه مخزن ذخیره بنزین با ظرفیت های250.000 بشکه ای و 35,0001 بشکه ای واقع در جزیره لاوان کارفرما پالایشگاه نفت لاوان.

 

 • کالیبراسیون سه دستگاه مخزن ذخیره روغن واقع در بندرعباس ، کارفرما شرکت مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس.

 

 •  کالیبراسیون 3 دستگاه مخزن 500,000 بشکه ای ذخیره Condensate واقع در فاز 2&3 عسلویه کارفرما شرکت هیوندای کره و توتال فرانسه.

 

 • کالیبراسیون 4 دستگاه مخزن 500,000 بشکه ای ذخیره Condensate واقع در فاز 5&4 عسلویه کارفرما شرکت هیوندای کره و شرکت آجیپ ایتالیا.

 

 • کالیبراسیون 4 دستگاه مخازن دو جداره ذخیره گاز مایع بوتان(Butane) و پروپان(Propane) با ظرفیت اسمی هرکدام 250,000 بشکه واقع در فاز 5&4 عسلویه کارفرما شرکت S.K. TECC ، هیوندای کره و شرکت آجیپ ایتالیا.

 

 • کالیبراسیون 3 دستگاه مخزن ذخیره 500,000 بشکه ای واقع در جزیره سیری کارفرما شرکت مهندسی توسعه نفت.

 

 • کالیبراسیون 3 دستگاه مخزن با ظرفیت های 1,000,000 بشکه ای و 35,000 بشکه ای واقع در جزیره لاوان و خارگ کارفرما شرکت نفت فلات قاره ایران .

 

 • کالیبراسیون 2 دستگاه مخزن ذخیره با ظرفیت هرکدام 250,000 بشکه واقع در اهواز، کارفرما شرکت بین المللی نفت و گاز سابن.

 

 • کالیبراسیون تعداد متعددی از مخازن با ظرفیت های گوناگون برای کارفرمایانی چون : کشتیرانی بنیاد، فراشیمی روز، هرمز انرژی، شرکت کشتیرانی محور طلایی، کربن تک و …