از سال 1889 واحد کیلوگرم بر اساس یک سیلندر ساخته شده از آلیاژ پلاتینیوم-ایریدیوم که با نامLe Grand K”   به معنی K بزرگ شهرت داشت تعیین می‌شد. برای حفظ این سیلندر از هر نوع آلودگی و یا تغییر آنرا در چندین محفظه تو در تو در خزانه اداره  بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها در شهرِ سور، در حومه پاریس در حومه پاریس نگهداری می‌کنند.

اما از روز دوشنبه (روز جهانی هوا‌شناسی) K بزرگ موقعیت ویژه خود را از دست داد و دیگر معیار اندازه‌گیری واحد جرم نخواهد بود. چرا که سیلندری که مرجع اندازه گیری کیلوگرم است یک جسم فیزیکی است و به مرور زمان جرم ان تغییر می‌کند.

از این به بعد کیلوگرم همراه با واحدهای دیگری مثل کلوین، آمپر، شمع و … به جای استفاده از مرجع ساخته دست انسان با خواص اتمی توصیف خواهند شد.

البته باید اشاره کنیم که مقدار کیلوگرم تغییر نخواهد کرد و بازتعریف آن با کمک یک ثابت دیگر این اطمینان را به وجود می‌آورد که کیلوگرم همچنان قابل اعتماد است و اندازه گیری های دقیق تری در آینده به لطف آن صورت می گیرد.

ثابت پلانک که یکی از مفاهیم اساسی در فیزیک کوانتوم و یک ثابت پایدار دقیق و قابل دسترس جهانی است جایگزین Le Grand K” خواهد شد.