در صفحه اجتماعی مجله کسب و کار هاروارد HBR پستی منتشر شد که به رهبران و مدیران سازمانهای تکنولوژی محور یک لیست ده تایی کتاب جهت مطالعه در 2016 را توصیه کرده بود. جالب آن که از این لیست فقط دو کتاب در ایران ترجمه شده است!

Agile IT Organization Design: For Digital Transformation and Continuous Delivery
نویسنده بر اساس تجربه ۱۵ ساله خویش با رهبران صنایع مخابرات، مالی، انرژی و خرده فروشی به ارائه رویکردی چابک برای دستیابی به «ساختار سازمانی IT محور و موثر» می پردازد.

Leadership and Self-Deception: Getting Out of the Box
کتاب با رویکرد داستان گونه، چالش های رهبران در محل کار و خانه را بیان می‌کند که چگونه ممکن است خواسته های دیگران را با «خودفریبی» نادیده بگیرند و به رهبران کمک می‌کند تا با دیدی بیرونی شرایط طرف مقابل را بنگرند و عکس العمل نشان دهند.

?این کتاب در سال ۱۳۸۶ با عنوان « مدیریت وخودفریبی: خارج شدن از جعبه مشکلات» در ایران ترجمه شده است.

 Winning with Data
به بیان تغییرات فرهنگی ناشی از حضور کلان داده ها و آموزش نحوه مواجهه با آن در سازمان می پردازد.

 Lean Enterprise: How High-Performance Organizations Innovate at Scale
کتاب به ارائه راهکارهای ناب و چابک به مدیران سازمانهای تولید کننده نرم افزار در خصوص شرایط متغیر بازار، نیاز مشتریان و تکنولوژی‌های پیش رو می‌پردازد.

 Disrupted: My Misadventure in the Start-Up Bubble
با بیان نقش‌های مختلفی که در حباب دوم تکنولوژی با آن مواجه خواهیم شد، همانند سرمایه گذار ناجی، سرمایه گذار پرریسک، کارآفرین و کارآفرین نما (wantrapreneurs)، بلاگرها و نسل نوین برنامه نویسان و …، سعی دارد رهبران را با ادبیات آینده آشنا کند.

Talk Like TED: The 9 Public-Speaking Secrets of the World’s Top Minds
این کتاب به بیان راهکارهایی برای توسعه مهارتهای سخنرانی و ارائه مطالب پرداخته است.

Escape Velocity: Free Your Company’s Future from the Pull of the Past
مولف سعی دارد به رهبران سازمانهای قرن ۲۱ بیاموزد که چگونه باید از گذشته و کشش آن خارج شده و سازمان خود را برای رقابتی جدید آماده کنند.

Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems
کتاب مجموعه از مقالات و نوشتارهایی است که عضو کلیدی تیم «پایداری وب سایت» گوگل توضیح می دهد که چگونه با درنظر گرفتن کل چرخه حیات نرم افزار، گوگل توانست یکی از بزرگترین نرم افزارها را بسازد، بکار بندد، پایش و اصلاح کند.

Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter
به بیان دو شیوه در رهبری می پردازد، یکی رهبران افزاینده که با بکارگیری هوش و ظرفیت بقیه تیم نتایج بهتری را ایجاد می کند و دیگری رهبران کاهنده که نقطه مقابل هستند.

 The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable
مولف در قالب داستان به بیان پنج عامل ناکارآمدی تیم ها اشاره می کند.

?کتاب دیگر نویسنده با عنوان « غلبه بر پنج عامل ناکارآمدی یک تیم: کتاب راهنما برای رهبران، مدیران و متخصصان » در سال ۱۳۹۴ در ایران ترجمه شده است.