شما چه در حال عرضه یک محصول جدید به بازار باشید و یا در فکر بهینه سازی کمپین بازاریابی خود، انجام تحقیقات (در حوزه کسب و کار و بازار) روشی بسیار مناسب برای آزمودن مفروضات شما و اخذ تصمیمات هوشمندانه است. در این راه بدون داشتن برنامه‌ای دقیق و برنامه‌ریزی شده برای اجرایی کردن تحقیقات ، نتایج و اطلاعات مفیدی بدست نمی‌آورید.

پیش از سرمایه‌گذاری روی یک تحقیق، این سه مورد پایه را حتما مد نظر قراردهید:

اول: داشتن توانایی و امکان جمع آوری داده‌های مورد نیاز جهت پاسخ به سوالات اساسی تحقیق.

برای مثال چنانچه شما نتوانید نرخ فروش کسب شده از یک تبلیغ دیجیتال را اندازه گیری کنید قطعا نمی توانید تحقیقی در رابطه با اینکه کدام یک از آگهی‌ها برایتان موثرتر بوده است را انجام دهید.

دوم: در اختیار داشتن یک مشاور و متخصص آمار که هم در انجام تحقیقات و هم برای توضیح و گزارش نتایج به مدیران ارشد و ذی‌نفعان به شما کمک کند.

مدیران ارشد باید قبل از اینکه تصمیمی بگیرند یا برنامه ای را بر پایه تحقیقات شما داشته باشند، باید کاملا یافته های تحقیق شما را بفهمند و درک کنند.

سوم: تحقیقات خود را ابتدا بر روی گروه‌های کوچک و با هزینه کم انجام دهید.

مثلا اگر میخواهید نظر سنجی ایمیلی از همه مشتریان داشته باشید، ابتدا ایمیل را برای تعداد زیادی از همکاران خود ارسال کنید. این کار شما را از انجام شدن صحیح تحقیق و جمع آوری داده‌های مورد نیازتان مطمئن می‌سازد و درصورت وجود اشکالات احتمالی، می توانید قبل از اجرای تحقیق و صرف هزینه آنها را برطرف کنید.

ترجمه و تلخیص: شهاب طهرانچی
برگرفته از:
Adapted from “8 Things to Do Before You Run a Business Experiment,” by Linnea Gandhi and Erik Johnson
yon.ir/6eXik

#هاروارد
#نکات_مدیریتی