? اکثر رهبران ویژگی‌ها و توانایی‌هایی دارند که آنها را متمایز می‌سازد.
اما چنانچه این ویژگی ها توسط شما بعنوان رهبر یک سازمان بیش از اندازه مورد استفاده قرار بگیرد نتیجه عکس و نامطلوبی را برایتان در پی خواهد داشت.

بعنوان مثال، تحت تاثیر احساسات قرار نگرفتن زیاد می‌تواند باعث تبدیل شدن شما به فردی خشک و خشن ، شجاعت زیاد شما می‌تواند باعث اخذ تصمیمات پرخطر و یا صداقت داشتن بیش از حد نیز باعث سوء استفاده افراد از شما شود.

به یاد داشته باشید در شرایط پر استرس و مواقعی که فرد انچه را که می‌خواهد بدست نمی‌آورد، ما بطور غریزی تمایل پیدا می‌کنیم تا بر توانایی‌هایمان بیشتر تکیه کنیم و کارهایی که در گذشته به ما کمک کرده‌اند تا موفق باشیم را با شدت دوبرابر انجام دهیم.

لازم و مهم است که شما زمان‌هایی را برای اندیشیدن به اینکه به کدام یک از توانایی های خود بیش از اندازه تکیه کرده‌اید درنظر بگیرید. به این فکر کنید که کدامیک از توانایی هایتان در محل کار به شما بیشتر کمک کرده و دیگران نیز آنرا تحسین کرده‌اند. سپس موقعیتی را به یاد آورید که در آن بیش از اندازه لازم به این قابلیت خود اتکا و یا از آن استفاده کرده اید. آیا در آن شرایط وضعیتی بوجود آمده که قابلیت منحصر به فرد شما به جای اینکه کمک کند، آسیب رساننده شده باشد یا حتی باعث یک نتیجه ناخواسته شده باشد؟ سپس در مورد کنترل کردن آن بیاندیشید.
ترجمه و تلخیص: شهاب طهرانچی

برگرفته از:
“How to Become a More Well-Rounded Leader,” by Tony Schwartz
yon.ir/q6D0S

#هاروارد
#نکات_مدیریتی