?شاید یک مدیر تحت تاثیر برخی عوامل و شرایطی خاص بتواند نتایج و موفقیت‌هایی را برای سازمان خود کسب کند اما امروزه استمرار آنها بخصوص در شرایط سخت و بحرانی، بدون داشتن دانش ومهارت رهبری امکان پذیر نیست. رهبری بعنوان یکی از کارکردهای اصلی و اساسی مدیریت شناخته شده و تاثیر ان در عملکرد تیم و سازمان انکار ناپذیر است.

اکنون هم شاهد نمایش توانایی‌ها و مهارت های رهبری توسط برانکو ایوانکویچ در پرسپولیس هستیم. با نگاهی به چالش‌های چند سال اخیر این تیم، متوجه می‌شویم که اصول طلایی رهبری نظیر یادگیری، تعهد در گفتار و رفتار، ریسک پذیری، باور به خود، ایجاد انگیزه و غیره، بارها و چقدر خوب توسط ایشان به کار برده شده است.

گرچه در سال گذشته از او در کنفرانس “رازهای شکست و استراتژی‌های پیروزی” بعنوان سخنران استفاده شد اما مراکز علمی می‌توانند استفاده اثربخش‌تری را در حوزه مدیریت از ایشان داشته باشند؛ همانگونه که دانشکده بازرگانی هاروارد از سر الکس فرگوسن، مربی مشهور و نامدار تیم فوتبال منچستر یونایتد برای تدریس استفاده کرده است.
شهاب طهرانچی

?اگر عملکرد شما انگیزه، امیدواری، رویاپردازی، یادگیری، کار و رشد و ترقی را در دیگران افزایش دهد، شما رهبر هستید.
برگرفته از کتاب:رهبران آخر غذا می‌خورند نوشته سایمون سینک

#رهبری