?چه زمان‌هایی برای تغییر بسته‌بندی یک محصول مناسب است و ضرورت این کار چه موقع احساس می‌شود؟

زمان تغییر بسته‌بندی را فاکتورهای مختلفی معین می‌کنند. اولین مورد (Product Life Cycle) یعنی چرخه عمر محصول است. هر محصول چرخه عمری دارد که از معرفی آن آغاز شده، سپس به رشد و بلوغ و سرانجام به افول می‌رسد. خیلی مهم است که تغییر بسته‌بندی در زمان افول انجام شود نه زمان بلوغ و خیلی از شرکت‌ها این اشتباه را مرتکب می‌شوند.

زمان دیگری که برای تغییر بسته‌بندی مناسب است، وقتی است که رقبای جدید وارد بازار می‌شوند و به صورت تهاجمی بازار را می‌گیرند. در این شرایط مردم از بسته‌بندی‌های ضعیف چشم‌پوشی می‌کنند و تصورشان این است که چیزهای جدید بهتر هستند.

#بازاریابی
#بسته‌بندی