?ویژگی‌ها ( ابعاد) فرهنگ سازمانی

✔️حمایت و پشتیبانی مدیریت
✔️آزادی و استقلال فردی کارکنان سازمان
✔️هماهنگی و انسجام اعضاء در راستای اهداف سازمان
✔️ساختار کنترلی و میزان نظارت بر کارکنان
✔️وضوح اهداف و ماموریت‌های سازمان
✔️سیستم پاداش کارکنان
✔️میزان تشویق کارکنان به خلاقیت و نوآفرینی
✔️شناخت سیستمی افراد سازمان
✔️الگوهای ارتباطی
✔️میزان خطر پذیری (ریسک پذیری) کارکنان در انجام امور
✔️تعارض پذیری کارکنان (بهره بردن از تعارضات مثبت و حل تعارضات منفی)
✔️پذیرش ارزش‌ها و هنجارها

بنابراین برای داشتن یک فرهنگ کسب و کار خارق العاده:

? به کارکنانتان قدرت بدهید تا اعتماد به نفسشان افزایش یابد .‌

?همیشه به عملکرد خوب کارکنانتان بازخورد موثر و مثبت بدهید.

? برای برقراری ارتباطات باز و شفاف زمینه سازی کنید.

?به کارکنانی که جلودار و پیشرو در انجام بهبودها و پذیرش تغییرات هستند ، پاداش بدهید.

⚠️به خاطر داشته باشید که فرهنگ سازمانی بر همه چیز تاثیر‌گذار است حتی قوی ترین استراتژی ها …

#فرهنگ‌سازمانی